BADANIA TERMOWIZYJNE

USŁUGI KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

 

 

                                                                                       

                             BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
                             Ul. Łany 13b,
                             22-500 Hrubieszów
                   tel. 504 168 055
                             Marek Miścior (certyfikat ITC)

 

Spośród trzech głównych działów gospodarki budownictwo ma największy udział w zużyciu energii szacowany na około 40%. W ostatnich latach zaostrzono wymagania stawiane przegrodom budowlanym i budynkom w zakresie ochrony cieplnej, podyktowanej względami ekonomicznymi – oszczędzanie energii, wzrostem oczekiwań użytkowników względem komfortu cieplnego czy też ochroną środowiska.
Stąd też pojawiła się konieczność wprowadzenia systemu termomodernizacji istniejących budynków i doboru w fazie projektowania dociepleń nowych budynków oraz kontroli jakości i poprawności prac budowlanych związanych z ochroną cieplną budynków.


W budynkach i budowlach 30-40% energii w postaci ciepła ucieka przez ściany. Badania termowizyjne pozwalają ustalić powody i miejsca przez które ucieka ciepło z obiektu. Usterki znajdujące się w ścianach czy podłogach, dla profesjonalnej kamery termowizyjnej nie stanowią przeszkód do dokładnego zdiagnozowania stanu ochrony cieplnej.
 

Termowizyjne badania budynków, jako jedne z najbardziej skutecznych nieinwazyjnych badań diagnostyki cieplnej, obejmują badania:
- termicznej obudowy budynków (ocenę izolacyjności cieplnej, wykrywanie mostków termicznych),
- infiltracji powietrza przez nieszczelności (sprawdzenie szczelności okien i drzwi, połączeń balkonów, dachów i stropodachów),       
- Instalacji wewnętrznych (zlokalizowanie w ścianie lub w podłodze rur ciepłą  wodą,
 zlokalizowanie uszkodzeń ogrzewania podłogowego  i zatorów w grzejnikach)
- analizę i ocenę zakresu usterek spowodowanych brakiem izolacji termicznej (raporty),
- ocenę prawidłowości pracy instalacji i  rozdzielnic elektrycznych.


Kiedy przydaje się termowizja ?.
W nowym budynku – po ułożeniu docieplenia, by sprawdzić:
- grubość i ciągłość izolacji fundamentów, ścian zewnętrznych i dachu po zakończeniu budowy jako etap odbioru robót budowlanych,
- poprawność montażu i szczelność stolarki okiennej i drzwiowej,
Wtedy jeszcze można naprawić błędy i niedociągnięcia.
Przy zakupie domu – termowizja pozwala „prześwietlić” dom i ocenić :
- czy docieplenie zewnętrzne jest jednolite i skuteczne,
- czy nie ma ukrytych źródeł pleśni i wilgoci i innych miejsc wyprowadzania ciepła,
- położenie rur wodnych i CO w ścianach i podłogach,
- czy występuje niejednorodność w warstwie przypowierzchniowej ścian (zmurowane np. okna materiałem mniej izolującym cieplnie).
Po badaniach można łatwiej jest zdecydować czy zakupić taki budynek i ile zapłacić, zwłaszcza znając perspektywę koniecznych przeróbek i modernizacji
Przed planowaniem remontu istniejącego budynku– pozwala w podjęciu decyzji o konieczności i zakresie prac dociepleniowych – które elementy ocieplić , czy można wykorzystać istniejącą stolarkę, czy docieplać stropy i dach .
W stanach awaryjnych
- do ustalenia miejsc zatkania urządzeń grzejnych, wycieków wody itp.
- wskazania miejsc przegrzewania się styków urządzeń energetycznych i rozdzielni.